Etter valget på representantskapsmøte 11. mai 2020 består styret av styreleder  Ragnar Pettersen, Fauske, Hilde F. Johansen (nestleder), Gildeskål, Ronny Seljeseth, Saltdal, Monica Fjellstad Hansen, Bodø, Lars Arve Jacobsen, Bodø, Marit Falch Holmvaag, Steigen og ansatterepresentant Anne-Line Tverbakk. Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng legger fram sakene for styret, men har ikke stemmerett.

Varamedlemmer til styret er Ole Petter Nybakk, Beiarn, Greta Solfall, Meløy og Marius Fagerli, Fauske.

 

Innstillinger og vedtak

I styremøte 9. oktober 2014 vedtok styret at alle dokumenter og protokoller skal legges ut på hjemmesiden.
Du finner oversikt over styremøtene i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 som lenker til denne siden.