For beboere i Sjøåsan-området
 

Trykk på knappen under for å gi din anonyme tilbakemelding på hvordan du har opplevd løsningen med oppsamling av plastsekker på stolper i Sjøåsan. Skjemaet tar omlag tre minutter å fylle ut.

Tilbakemelding fra Sjøåsan