Iris Salten har som mål og til enhver tid ha minst én trainee fra Trainee Salten i organisasjonen. Traineene tilbys et program på 22 måneder, hvor de får testet og utviklet sin kompetanse i to ulike bedrifter. Modulene har en varighet på 11 måneder og innholdet vil variere ut fra bedriftenes behov og traineens fagbakgrunn.

Mål

Målet er å trekke høyt utdannede til regionen. Trainee Salten sikter seg inn mot personer som har minst fem år fra universitet eller høgskole, og samtidig har et ønske om å bosette seg i regionen.

Karriere

Trainee Salten er en unik mulighet for å bli kjent med Salten og bedriftene i vår region, samt få et godt nettverk blant bedriftene i Salten og de andre traineene. 

Pådriver

Iris Salten har vært en pådriver og via Iris-fondet en økonomisk støttespiller  til Trainee Salten.