Iris Salten har som mål og til enhver tid ha minst én trainee fra Trainee Salten sammen med oss. Traineene tilbys et program på 22 måneder, hvor de får testet og utviklet sin kompetanse i to ulike bedrifter. Modulene har en varighet på 11 måneder og innholdet vil variere ut fra bedriftenes behov og traineens fagbakgrunn.

Mål

Målet er å trekke høyt utdannede til regionen. Trainee Salten sikter seg inn mot deg som har minst fem år fra universitet eller høgskole, og samtidig har et ønske om å bosette deg i regionen.

Karriere

Trainee Salten er en unik mulighet for å bli kjent med Salten og bedriftene i vår region, samt få et godt nettverk blant bedriftene i Salten og de andre traineene. 

Pådriver

Iris Salten har vært en pådriver og via Iris-fondet vært en økonomisk støtte  til Trainee Salten.