Eksempler på avfall:

  • tremøbler
  • bordkledning
  • reisverk
  • sponplater
  • finerplater
  • treverk med lakk, maling eller spiker

Trevirke er gratis å levere for husholdningskunder.

Hvordan levere

Trevirke kan leveres på alle Iris miljøtorg, unntatt Miljøtorg Bodø. Her sorteres det i to kategorier, trevirke og impregnert trevirke. Ved torget på Vikan og Fauske sorteres også ut ubehandlet trevirke (trevirke som ikke er malt eller lakket). 

Impregnert trevirke levere man gratis fordi dette er farlig avfall. Det er spesielt viktig at impregnert trevirke blir plassert i rett container.

 

Hva skjer med avfallet?

Trevirke og ubehandlet trevirke blir kvernet til flis og energigjenvunnet i fjernvarmingsanlegget Keiseren som står på Rønvikjordene. Det vil si at det går til forbrenning og oppvarming av vann, som igjen brukes til oppvarming av boliger og næringsbygg i Bodø. Dette er en effektiv og god lokal gjenvinning av avfallet.

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.