Iris tilbyr ulike fellesløsninger for de som ønsker å dele avfallsbeholdere. Dette kan være sameier, borettslag, naboer, leiligheter i samme bygninger osv. Beboere kan dele dunk eller container via en naboavtale, eller velge en under-bakken-løsning der avfallsbeholderen er skjult og tømmes ved behov.
Undergrunnsløsninger tilbys der det er flere enn 10 boenheter.

Naboavtale

Naboavtale om deling av avfallsbeholdere er aktuelle for alle typer boliger der avstanden mellom boligene ikke er for stor. Man kan dele en eller flere dunker og samler de på samme sted. Ved å inngå naboavtale bytter man gjerne ut flere små dunker til færre store. Det gjør at man får større plass i dunken uten at gebyret øker tilsvarende. Fordeler med naboavtale er: mer plass i dunken, estetisk penere, får samlet alt avfall på ett sted i nabolaget og man kan bytte om å trille fram dunkene, eller dele på å betale for denne tjenesten. Hver enkelt deltaker i fellesavtalen får hver sin faktura fra Iris Salten med sin andel av renovasjonsgebyret.

Priser naboavtale

Ved å dele avfallsbeholder, vil gebyret som du finner for den aktuelle dunkstørrelsen i prislisten deles på antall boenheter som er med i avtalen. Beløpet kan ikke bli mindre enn minstegebyret.

Underbakken-løsning

Iris tilbyr en løsning der avfallsbeholderne er plassert under bakken. Det er en beholder for hver av avfallstypene, matavfall, papp- og papiravfall og restavfall. En underbakken-løsning for avfallet skaper et annet og bedre inntrykk av nærmiljøet. Fordeler med undergrunnsløsning er:

  • Uteområdet ser penere ut
  • Slipper å trille fram dunkene
  • Får samlet avfallet på et sted
  • Tar mindre plass enn beholdere på bakkeplan
  • Slipper kapasitetsproblemer, beholder tømmes ved behov
  • Mindre transport - mindre forurensning

Gebyr per abonnement avhenger av hvor mange boenheter det er per stasjon.