Vi søker deg med stort engasjement i dagens miljøutfordringer og som samtidig kunne tenke deg å bidra til at Iris fortsetter å levere på selskapets visjon «Et reinere Salten». 

Søknadsfrist er 9.februar

Som utviklingsleder i Iris Service vil du pushe renovasjonsbransjen fremover, og bidra til gode, innovative og bærekraftige avfallsløsninger for innbyggerne i Salten. Vi søker deg som er utviklingsorientert og som tørr å utfordre eksisterende tankesett og løsninger.

Regionen vår står ovenfor en spennende tid, og det banebrytende prosjektet «Ny By – Ny Flyplass» har allerede satt Bodø på kartet. Byutviklingen som skal skje over de neste årene vil også bli en viktig del av din hverdag. Som utviklingsleder skal du ikke bare planlegge og initiere nye renovasjonsløsninger, men også følge prosjektene fra A til Å. I tillegg skal du være med å vurdere og videreutvikle dagens løsninger. God gjennomføringsevne er derfor viktig!

Kundens behov er et viktig utgangspunkt for dette arbeidet. Du vil også samarbeide tett med ledelsen både i Iris Service og Iris Salten, i tillegg til å jobbe opp mot eksterne aktører som kommuner, utbyggere og nøkkelpersoner i by- og regionsutviklingen.

Som vår utviklingsleder vil du utgjøre en forskjell, med viktige og utfordrende arbeidsoppgaver!

Arbeidsoppgaver

Som utviklingsleder skal du:

 • Lytte til innbyggerne og forstå deres behov
 • Utvikle, planlegge og implementere avfallsløsningen for «Ny By» i Bodø
 • Videreutvikle eksisterende avfallsløsninger
 • Samarbeide tett med ledelsen i Iris Service og Iris Salten
 • Være en nøkkelperson i våre eksterne samarbeid

Som en del av dette vil jobben inkludere:

 • Behovs- og mulighetsanalyser
 • Miljøfokuserte livssyklusanalyser
 • Investeringsanalyser
 • Å undersøke og implementere tekniske og digitale løsninger som styrker vår tjeneste og optimaliserer bruken av tilgjengelige ressurser.
 • Budsjettansvar

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har høyere utdannelse. Gjerne mastergrad innen forretningsutvikling, prosjektledelse eller tekniske fag
 • Har erfaring med forretningsutvikling og gjerne tjeneste- eller produktutvikling
 • Har erfaring med bruk av IT og teknologi som virkemidler for å bedre tjenester eller produkter
 • Har markedsforståelse og erfaring med å jobbe kundeorientert
 • Har prosjektledererfaring
 • Har grunnleggende kompetanse i økonomi

Egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Er engasjert, nysgjerrig og som tenker utenfor boksen
 • Er god til å tilegne deg ny informasjon og kunnskap
 • Er selvstendig og strukturert
 • Er analytisk
 • Jobber godt i team
 • Er en relasjonsbygger med god formidlingsevne
 • Har god gjennomføringsevne
 • Er interessert i det vi jobber med

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et dynamisk, engasjert og faglig sterkt miljø med gode muligheter for egenutvikling. Vi verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Vårt samfunnsrettede formål gjør deg viktig for samfunnet, og vi har et godt arbeidsmiljø som utfordrer og støtter deg. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjon-, forsikring- og velferdsordninger.

 

For mer informasjon om Iris se vår hjemmeside iris-salten.no, og ta gjerne kontakt med

 • Seniorrådgiver Ann-Elise Os fra Bedriftskompetanse på telefon 901 80 393 eller epost aeo@bedriftskompetanse.no, eller
 • Daglig leder Monica Novik Tennfjord fra Iris Service på telefon 482 17 131 eller på epost monica@iris-salten.no

Søk her!   
Frist 9. februar.

 

Om arbeidsgiveren

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall og drifte alle 12 miljøtorg i Salten på oppdrag for morselskapet Iris Salten IKS. Iris Service er det største selskapet i Iris-konsernet med over 50 fast ansatte i tillegg til ekstrahjelper. Selskapet er gjennom innsamlingen og miljøtorgene spredt geografisk over Saltens 9 kommuner, men har sitt hovedkontor på Vikan utenfor Bodø. Vårt kundesenter er også lokalisert på Vikan.

Iris Service har nyskapende, effektiv og serviceinnstilt som våre verdier. Selskapet er ISO- sertifisert etter 9001, 14001 og 45001.  

Vårt morselskap Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som i tillegg til Iris Service har 6 ytterligere datterselskaper; Iris Produksjon, Iris Retura, Mivanor, Nofir, Labora og HT Safe.