Utvidet åpningstid på Miljøtorg Vikan i mai

I mai vil Miljøtorg Vikan ha utvidede åpningstider på ettermiddagen. Torget vil holde åpent til kl. 19:00 på Mandag-torsdag.