Last ned fra App Store   

Last ned fra Google Play           

I tillegg finner du dette i appen:

  • Sorteringsguide
  • Åpningstider for våre miljøtorg
  • Melde inn feil til kundesenteret
  • Bestille leie av container

  

Manglende varsling

Varslinger fra mindre kjente apper, som IRIS-appen, kan utebli fordi telefonprodusenter blokkerer bakgrunnstjenester. Dette gjøres for å bevare strøm og batterioptimalisering.

Slik gjør du for at Iris-appen ikke skal bli sperret av batterioptimalisering:

I appen ligger det en funksjon som verifiserer om den er gitt tilstrekkelige rettigheter og at den er unntatt batterioptimalisering. Denne funksjonen ligger på "Innstillinger" for hver eiendom, og er markert med en "i", lokalisert øverst til høyre i skjermen.

Innstillinger

Funksjonen sjekker om app har tilstrekkelige rettigheter. Ved manglende rettigheter vil appen be om tillatelse for å kunne lagre og redigere filer på enheten. Det er nødvendig å gi Iris tillatelse for å kunne lagre varslinger frem i tid på enheten. Vår app lagrer kun varslingene, og vil aldri åpne bilder, media og filer på enheten.

Innstillinger_2

Hvis det å gi tillatelse ikke utgjør noen forskjell, har vi en felles oppskrift for alle mobiltyper som kan prøves:

  1. Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne Quick settings.
  2. Hvis Power mode-knappen lyser, er strømsparing på. Dette kan forhindre varslinger fra å vises. Trykk på knappen for å slå av strømsparing.
  3. Hvis Do not disturb-knappen lyser, vil ikke varslinger vises. Slå i så fall av denne.

 

Fungerer ikke noe av dette? Vi har laget egne veiledere for ulike mobiler som vi vet har hatt problemer med appen: