Driftsmeldinger

  • Utvidet åpningstid på Miljøtorg Vikan i mai

    I mai vil Miljøtorg Vikan ha utvidede åpningstider på ettermiddagen. Torget vil holde åpent til kl. 19:00 på Mandag-torsdag.

  • Produksjon av jord har startet opp

    På Vikan er nå produksjonen av matjord i gang. Hvis du bor i nærområdet og opplever luktplager i forbindelse med dette - send inn beskjed til oss.