ET REINT SALTEN

Mottak av fritidsbåter

Fra 1. oktober vil Iris ta imot fritidsbåter på inntil 15 fot ved alle våre Miljøtorg bortsett fra Bodø. Båter fra 15 til 49 fot tas imot på Vikan og Fauske. Den som leverer båten vil motta 1000 kroner fra Milødirektoratet etter søknad.

Les mer om ordningen