Produksjon av jord har startet opp

På Vikan er nå produksjonen av matjord i gang. Hvis du bor i nærområdet og opplever luktplager i forbindelse med dette - send inn beskjed til oss.