• Utvidet åpningstid på miljøtorg Vikan i mai

    Miljøtorg Vikan har åpent til kl 19:00 tirsdag og torsdag hele mai.

  • Produksjon av jord har startet opp

    På Vikan er nå produksjonen av matjord i gang. Hvis du bor i nærområdet og opplever luktplager i forbindelse med dette - send inn beskjed til oss.