• Mjønes, Naurstad, Hopen og Nordsida 24.05: Mattømming flyttes til 01.06

    Vi må dessverre flytte tømming av matavfall til torsdag 01.06 for disse områdene, grunnet havari på bil. Restavfall blir tømt som oppsatt.

  • Lukt fra Vikan?

    Vi gjør klar kompost til årets salg av plenmiks, dette kan medføre litt mer lukt enn vanlig i en periode fremover.

  • Plenmiks er ikke klar

    Salg av plenmiks er ikke åpnet fordi jorda enda ikke er ferdig. Det vil legges ut melding her når jorda er klar. Plenmiksen er laget av kompostert matavfall.