Derfor er det viktigste husholdningene gjør er å sortere ut så mye som mulig av avfallet og sørge for minst mulig restavfall. 
Under fanen KILDESORTERING i menyen til høyre finner du nyttig informasjon om ulike avfallstyper. 

Vi henter restavfall, matavfall, papp og papir, glassemballasje og hermetikk og plastemballasje hjemme hos innbyggerne i Salten. De øvrige fraksjonene må du selv levere på våre anlegg. 

I og med at alt avfall er råvarer til nye produkter, er det viktig at de ulike fraksjonenen ikke blandes. Det er også viktig at det som sorteres ut er så reint som mulig. 

Ved å sortere riktig leverer vi et godt bidrag til et grønt skifte i Salten.