Det er derfor det er så viktig at dere i husholdningene sorterer, og på den måten sørger for minst mulig restavfall.

Under fanen "Kildesortering" i menyen til høyre finner du nyttig informasjon om de forskjellige avfallstypene. 

Det er viktig at de ulike fraksjonenen ikke blandes, og at det som sorteres ut er så reint som mulig.

Ved å sortere riktig leverer vi et godt bidrag til et grønt skifte i Salten!