FOR DEG SOM HAR AVFALL UNDER BAKKEN 

FOR DEG SOM HAR AVFALL OVER BAKKEN

for deg som har avfallsdunker

BRUK GJENNOMSIKTIG SEKK på miljøtorget 


Iris Salten henter fem avfallstyper hjemme hos deg, dette gjelder uansett om du har dunker eller om du leverer til et fellesanlegg for avfall.

  • Matavfall 
  • Plastemballasje 
  • Papp/papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Restavfall

Plastemballasje skal samles opp i en gjennomsiktig sekk, med mindre du er tilknyttet et anlegg hvor det er et eget nedkast til plastemballasje. I et slikt nedkast kan du kaste enkeltsekker med plastemballasje i. Ruller med store plastsekker får du kjøpt på dagligvarebutikker i hele Salten.

Matavfallet skal i nedbrytbare bioposer, disse posene får du også kjøpt på rull hos dagligvarebutikker i hele Salten.

Lurer du på hvordan noe skal sorteres kan du benytte deg av sortere.no og søke opp enkeltgjenstander.

Iris-appen gir deg varsel om tømming, du kan bestille ryddecontainer og ta direktekontakt med vårt kundesenter.

Last ned Iris-appen


Husholdningene i Salten betaler for avfallstjenesten fra Iris Salten gjennom renovasjonsgebyret. 

Renovasjonsgebyret dekker hele innsamlingstjenesten, det vil si at vi henter fem ulike typer avfall hjemme hos deg, i tillegg til at du kan levere sortert avfall gratis til alle våre miljløtorg.

 pris på renovasjonsgebryret


Mer informasjon om de enkelte torgene finner du i oversikten over åpningstider.

Åpningstider miljøtorg