For deg som har avfall under bakken 

for deg som har avfallsdunker

BRUK GJENNOMSIKTIG SEKK på miljøtorget 


Iris Salten henter fem avfallstyper hjemme hos deg, dette gjelder uansett om du har dunker eller om du leverer til et fellesanlegg for avfall.

  • Matavfall 
  • Plastemballasje 
  • Papp/papir
  • Glass- og metallemballasje
  • Restavfall

Det finnes en egen sekk til plastemballasje som skal brukes hvis du ikke er tilknyttet et anlegg hvor det er et eget nedkast til plastemballasje. Sekken får du kjøpt på dagligvarebutikker i hele Salten.
Matavfallet skal i nedbrytbare bioposer, disse posene får du også kjøpt på rull hos dagligvarebutikker i hele Salten.

Lurer du på hvordan noe skal sorteres kan du benytte deg av sortere.no og søke opp enkeltgjenstander.

Iris-appen gir deg varlser om tømming, du kan bestille ryddecontainer og ta direktekontakt med vårt kundesenter.

Last ned Iris-appen


Husholdningene i Salten betaler for avfallstjenesten fra Iris Salten gjennom renovasjonsgebyret. 

 pris på renovasjonsgebryret


Jo mer du klarer å sortere ut av restavfallet, jo mer av avfallet kan bli gjenvunnet og brukt på nytt. Salten-regionen er langt fremme når det kommer til sortering, og vi i Iris er svært fornøyde med å være aktør i en region som gjør en så god innsats!

Vi har tolv miljøtorg i Salten hvor våre innbyggere kan levere avfall. Det er gratis å levere avfallstyper som er sortert, og det koster å levere restavfall. Mer informasjon om torgene finner du i oversikten over åpningstider.

Åpningstider miljøtorg