For deg som har avfall under bakken 

for deg som har avfallsdunker

INFO OM DEN NYE GLASSDUNKEN


Iris Salten henter fem avfallstyper hjemme hos deg, dette gjelder uansett om du har dunker eller om du leverer til et fellesanlegg for avfall.

  • Matavfall
  • Plastemballasje 
  • Papp/papir
  • Glassemballasje og hermetikk
  • Restavfall

Iris-appen gir deg varlser om tømming, du kan bestille ryddecontainer og ta direktekontakt med vårt kundesenter.

Last ned Iris-appen

Husholdningene i Salten betaler for avfallstjenesten fra Iris Salten gjennom renovasjonsgebyret. Dette gebyret er beregnet ut i fra hvor stor restavfallsdunk eventuelt en andel av prisen på den fellesløsningen du er tilknyttet.

 pris på renovasjonsgebryret

Jo mer du klarer å sortere ut av restavfallet, jo mer av avfallet kan bli gjenvunnet og brukt på nytt. Salten-regionen er langt fremme når det kommer til sortering, og vi i Iris er svært fornøyde med å være aktør i en region som gjør en så god innsats!