Hva dekker renovasjonsgebyret?

 • henting av avfall hjemme hos husholdningene
 • behandling av alt innsamlet avfall
 • frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg
 • transport av sortert avfall
 • statlige avgifter og administrasjon
 • retur av plast- og glassemballasje, hermetikk, tekstiler og papp
 • gratis mottak av hageavfall, spesialavfall, kjølemøbler med Klorfluorkarboner (KFK), elektrisk/elektronisk avfall og vinduer som inneholder farlige stoffer
 • drift av miljøtorg

 

Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer hvor mye hver enkelt boenhet skal betale i renovasjonsgebyr, men uavhengig av dunkstørrelse har vi en minstepris som ingen kommer under. Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid tinglyst eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret.

 

Kommunale tillegg

Er midler som benyttes av den enkelte kommune til blant annet å rydde opp i gamle deponier og avfallsplasser. Størrelsen på gebyret varierer fra kommune til kommune.

 

Terminer

Iris Salten IKS sender ut faktura to ganger i året, i januar/februar og august/september. 

 

eFaktura, AvtaleGiro og EHF

Ønsker du å slippe papirfaktura i postkassen? Vi tilbyr eFaktura og AvtaleGiro til våre privatkunder. Dette er avtaler mellom deg og banken som opprettes ved bruk av referansenummeret som du finner på siste faktura fra oss.

Med eFaktura får du regningen direkte i nettbanken, og alt du trenger å gjøre er å godkjenne betalingen.

Avtalegiro gjør at renovasjonsgebyret blir betalt automatisk på forfallsdato.            

Tips! En kombinasjon av disse gir deg full oversikt over betalingene i mobilbank og nettbank.

Vi tilbyr også EHF-faktura til våre bedriftskunder.

Viktig! Husk å si opp efaktura- og avtalegiroavtaler i banken når du selger en eiendom.

 

Fellesavtale

Der avstanden mellom to eller flere boliger ikke er for stor og ved boliger med flere boenheter, kan man dele dunker med naboer. Ved å inngå fellesavtale bytter man gjerne ut flere små dunker til færre store.

Fordeler med fellesavtale er:

 • Man får mer volum for prisen av minstegebyr
 • Man får samlet alt avfall på ett sted i nabolaget
 • Man kan bytte på å trille fram dunkene, eller dele på å betale for tjenesten "Betalt henting".

 

Selvkostprinsipp

Husholdningsavgiften beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. I dette regnskapet inngår også inntektene fra levering av restavfall på miljøtorgene.

Det betyr at overskuddet fra miljøtorgene fører til tilsvarende redusert renovasjonsgebyr fordelt på alle husholdningene i Salten.

Denne praksis er både miljøvennlig og rettferdig. Den bidrar til at flere kildesorterer avfallet, og at den som leverer mest avfall betaler mest.