Det legges ut melding her når kompostjord er klar for salg kommende sesong.

Slik gjør du det

Du laster jorda på hengeren selv, og tar med egen spade. Et tilhengerlass koster kroner 477,50. Ønsker du mindre mengder, for eksempel en bøtte, balje eller lignende, er prisen 85 kroner.

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker større mengder jord tilkjørt, kan ta kontakt med salgsjef for bygg og anlegg, Sture Wilmann, på telefon 995 83 582, eller på e-post sw@iris-salten.no for nærmere avtale. 

Kompostjord vil også i år bli solgt fra området for mottak av hageavfall på Vikan miljøtorg.
Betaling vil skje med Vipps ved å scanne QR-koden eller gå inn på hjemmesiden:

https://jord.iris-salten.no/

Har du ikke Vipps, eller får problemer med betaling, er det bare å kjøre innom miljøtorget og betale på vanlig bankterminal. 

 

Hvordan lages plenmiksen?

Matavfallet fra husholdninger og næringslivskunder i Salten blir kompostert på anlegget til Iris Produksjon på Vikan. Dette er Nord-Norges største komposteringsanlegg.

Avfallet som kommer inn til Iris blir forsortert før det havner i en stor maskin som foretar mekanisk sortering. Her blir blant annet plast skilt ut. Matavfallet blir kvernet og tilsatt vann, og kommer ut av maskinen som en bløt masse. For å oppnå struktur i massen som legges i ranker for kompostering, tilsettes kvernet hageavfall. Riktig temperatur sørger for at avfallet blir omdannet til jord. 

Den ferdige kompostjorden blir siktet og på grunn av det høye næringsinnholdet blir den blandet halvt om halvt med sand før den går ut som en utmerket plenmiks som egner seg godt til anlegging av plen og blomsterbed. 
 

Om plenmiksen

Her finnere du produktark (PDF, 133KB)

Plenmiks er et næringsrikt jordforbedringsmiddel som består av matavfalls- og hagekompost og sand. Miksen egner seg meget godt til å blande inn i annen jord. Tilførsel av plenmiks gir en bedre og mer stabil jordstruktur.

Plenmiks har et høyt innhold av organisk materiale som øker jordas evne til å holde på vann og næringsstoffer. Ved å blande inn plenmiks øker også innholdet av mikronæringsstoffer og mikroliv i jorden.

Det kan brukes inntil fire tonn tørrstoff kompost per dekar i hager og i landbruk der man har mat- eller fôrproduksjon i løpet av en 10-årsperiode eller 8 tonn som engangstilførsel i en 20-årsperiode.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme glassbiter i plenmiksen, som skyldes at glass har havnet i matavfallet.