Folk i Salten har de siste fire årene samlet inn 65.000 kilo avfall fra strender i regionen.
Iris har samlet inn avfall i Salten i 20 år.
Alt av elektrisk avfall blir sortert ut og sendt til gjenvinning.
Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet.
Ingen skal få skader eller helseplager av vår virksomhet.
Iris-konsernet passerte for første gang 200 millioner i omsetning i 2014.
Iris har bidratt aktivt til utvikling av Trainee Salten.
Daværende fylkesmann Åshild Hauan foretok den formelle åpningen av kildesortering i 1997.