20_14_arsmelding_Samfunnsansvar.jpg

Samfunnsansvar


Iris Salten har bidratt til etablering og utvikling av Trainee Salten. I dag samarbeider over 20 bedrifter innen offentlig og privat virksomhet om å få inn unge kandiater med høy kompetanse til egen bedrift og regionen. Å være med i et felleskap for å gi unge med høy kompetanse muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Siden ordningen ble etablert i 2006 har 10 traineer vært innom våre selskaper. Av disse har tre personer fast jobb i Iris Salten eller tilknyttede selskaper. Iris Salten har også støttet ordningen økonomisk, og er hovedsponsor for Trainee Salten for 2014 og 2015 og 2016 med støtte på 750.000 kroner per år. Videre har Iris-fondet gitt en støtte på 500.000 kroner årlig for samme periode. dette beløpet er øremerket tilrettelegging for at kommunenen skal bli en del av treainee-programmet. 

Samarbeidet med Filmfest Salten ble videreutviklet i 2014. Mange av de 1000 10. klassinger i Salten som er med i prosjektet, valgte å lage film om miljø, kildesortering eller andre avfallsrelaterte temaer. Filmene blir presentert på den store filmfesten på vårparten 2015. Denne satsingen vil også gjøre det mulig for Iris å bruke filmer som er laget i kommunikasjonen ut til våre kunder om avfall og kildesortering. 

Vi er opptatt av vårt samfunnsoppdrag og har i 2014 fulgt opp kontroll av vogntog som vi har mistanke om ikke er riktig skodd etter forskriftene. Vi oppdaget ingen kjøretøyer i 2014 som ikke hadde tilfredstillende dekk og kjettinger. 

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utybytte til eierkommunene.

Det ble gjort et historisk vedtak i 2012 om utbetaling av 17 millioner i ekstraordinært utbytte til kommunene i Salten. 12 millioner fra Iris Produksjon AS og fem millioner fra Retura Iris AS. Utbetalingen ble bokført i regnskapet for 2013. 10 prosent av beløpet gikk til Salten regionråd via Iris-fondet.

Per 31.12. 2014 står det vel 6,5 millioner kroner på  Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet). Følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes:

• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

Fra Iris-fondet ble det utbetalt vel 1.150.000 kroner til ulike prosjekter i 2014. I tillegg ble det bevilget 900.000 kroner til arbeid med Eierskapsmeldingen og 1,25 millioner til Trainee Salten. Utbetaling av disse pengene vil ikke finne sted før i 2015, men er tatt med i oversikten til høyre. 

I samarbeid med Nordland Musikkfestuke tilbyr Iris Salten en konsertopplevelse utenfor Bodø under musikkfestuka. I 2014 ble det arrangert konsert på i Røsvik i Sørfold  med Ingebjørg Brattland.

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet samfunnsnyttige organisasjoner, som blant andre Kirkens Bymisjon, Utviklingsfondet, lokale idrettslag og Universitetet i Nordland.

Retura Iris og Iris Produksjon har også i 2014 vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.

 

 

 

2014_NOKKELTALL_Iris-fondet.png