2015_Samfunnsansvar.png

Samfunnsansvar

Iris Salten er en viktig bidragsyter til nyskaping i Salten, blant annet gjennom støtte til ulike tiltak fra Iris-fondet.
I 2015 ble det bevilget en million kroner i fødselshjelp til spillefilmen "Slavemerke", som handler om opprøret på Langvannsisen i Sulitjelma i 1908. Mange lokale bidrag, blant annet fra Iris, har vært viktige for at filmen nå kan realiseres. Innspillingene vil starte i 2017 og har et totalbudsjett på mellom 50 og 60 millioner kroner.

Iris har også bidratt med midler til "Ny by - ny flyplass"-prosjektet i regi av Bodø kommune, samferdselsstilling i Salten regionsråd og ikke minst Trainee Salten. I dag samarbeider over 20 bedrifter innen offentlig og privat virksomhet om å få inn unge kandiater med høy kompetanse til regionen. Å være med i et felleskap for å gi unge med høy kompetanse muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Siden ordningen ble etablert i 2006 har 11 traineer vært innom våre selskaper. Av disse har tre personer fast jobb i Iris Salten, eller tilknyttede selskaper. Iris Salten har også støttet ordningen økonomisk, og er hovedsponsor for Trainee Salten for 2014,2015 og 2016 med støtte på 750.000 kroner per år. Videre har Iris-fondet gitt en støtte på 500.000 kroner årlig for samme periode. Dette beløpet er øremerket tilrettelegging for at kommunene skal bli en del av trainee-programmet. 

Samarbeidet med Filmfest Salten ble videreutviklet i 2014. Mange av de tusen 10. klassingene i Salten som er med i prosjektet, valgte å lage film om miljø, kildesortering eller andre avfallsrelaterte temaer. Filmene ble presentert på den store filmfesten i april 2015. Administrerende direktør var til stede på galla-forestillingen og delte ut pris til beste miljøfilm. I tillegg til heder og ære, mottok elevene på Ørnes ungdomsskole premie på 10.000 kroner.

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utybytte til eierkommunene. Fra Iris-fondet ble det utbetalt vel 5,1 millioner kroner til ulike prosjekter i 2015. Overrsikten til høyre viser hvilke prosjekter som fikk støtte.

l Iris-konsernet er vi opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet. Aksjon Reine Strender er et slikt tiltak utover ordinær renovasjon. I tillegg har vi gjennom Retura Iris, Iris Produksjon  og Iris Service støttet samfunnsnyttige organisasjoner, som blant andre Kirkens Bymisjon, Ekko, Utviklingsfondet, lokale idrettslag og andre.

Iris Produksjon har vært en støttespiller til First Lego League med midler til den regionale turneringen i Salten, og pengepremie til vinnerlaget. 

 

 

 

2015_NOKKELTALL_Iris-fondet.png