Ved mistanke om brann- eller røykutvikling er du pliktig til å varsle 110. Vi minner om at det er røykeforbud på området.

Ved en nødsituasjon bes alle møte opp ved ørnen i inngangspartiet til anlegget.