Bedrifter som håndterer, produserer, lagrer eller transporterer farlig avfall er lovpålagt til å ha en sikkerhetsrådgiver. Dette er for å finnne tryggest mulig måter å transportere farlig avfall på og forbedre tilknyttet aktiviter som emballering, lossing og lasting. Vi hjelper din bedrift med å redusere og forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til aktiviteter med farlig avfall. 

Hvert år håndterer Iris Produksjon flere tonn med farlig avfall som er samlet inn gjennom miljøtorgene og storkunder, og har bred kompetanse på farlig avfall. Vi sørger for at farlig avfall håndteres på forsvarlig måte slik at det ikke er til skade for mennesker eller natur. 

Iris Produksjon har kvalifiserte sikkerhetsrådgivere med god kompetanse innen fagfeltet. Som medlem i Norsk Forening for Farlig Avfall (NFFA) er vi kontinuerlig oppdatert på aktuelle lovkrav og videreutvikler stadig våre ferdigheter.

Vi tilbyr tjenester og håndtering av farlig avfall: 

  • Rådgivning i transport av farlig gods og tilknyttet aktiviteter 

  • Kontroll om det farlig godset transporteres etter gjeldende lover 

  • Deklarering av farlig avfall

  • Utarbeidelse av årsrapporter om transport av farlig gods i bedriften 

Ta kontakt med Halvar Olsen (farlig avfall driftsoperatør) eller Bjørn Tore Navjord (produksjonssjef) for å få mer informasjon om våre tjenester. 

SEND E-POST TIL HALVAR OLSEN

SEND E-POST TIL BJØRN TORE NAVJORD