25 prosent av alt avfall som produseres i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Bodø og Salten er i voldsom utvikling, og det oppstår stadig nye prosjekter i regionen vår som krever god og miljøriktig avfallshåndtering.

Det er helt naturlig at Iris er rigget for å møte disse utfordringene. Iris Produksjon drifter Vikan Avfallsplass og sørger for at mest mulig ressurser hentes ut fra avfallet som kommer inn fra Salten og utnyttes videre. 

Over tid har Iris Produksjon opparbeidet bred erfaring knyttet til rive/sanerings-prosjekter og byggeprosjekter som setter høye miljøkrav til håndtering og sortering. Vår avdeling har tatt imot avfall fra flere små og store prosjekter, der vi sikrer kvaliteten på avfallshåndtering fra begynnelse til slutt.

Sortering på byggeplassen er helt avgjørende for å oppnå miljøkravene. Vi tilbyr faglig støtte og gode avfallsløsninger, slik at det skal være enkelt å sortere og håndtere avfall. Ta kontakt med salgssjef for bygg og anlegg Sture Wilmann for å få nærmere informasjon om hvordan Iris kan bistå ditt prosjekt:

SEND E-POST TIL STURE WILMANN

RING STURE WILMANN


Hvilke prosjekter har vi håndtert avfall fra?

Vi har bygd opp en bred kunnskapsbase når det kommer til tilrettelegging og effektiv håndtering av avfallet. 

 • Marmorveien Fauske (Smart House)
 • Aspåsen skole
 • Valnesfjord skole
 • Tverlandet skole
 • Fauske Sentralskole
 • Håndverksgården
 • Sanering Sjøgata 37 – 39 Quality Hotel
 • Flygt-bygget
 • Paviljongen og jordmasser fra Solparken
 • Prosjekter for Forsvaret
 • Bodø Bilpleie-bygget

Her kan du lese en innholdssak produsert av Bodø Nu som beskriver vårt samarbeid med entreprenøren som hadde ansvar for riving og sanering ved Aspmyra skole.