HMS

Vi bryr oss om våre ansatte og besøkende, og sammen skaper vi en trygg arbeidshverdag. Vi ber derfor alle som oppholder seg på Vikan avfallsanlegg om å følge våre retningslinjene. Iris har en nullvisjon på skader og ulykker på alle som er inne på anleggsområdet på Vikan.