Levering av næringsavfall til miljøtorg

Driften av våre miljøtorg dekkes av renovasjonsgebyret, det vil si at alle husholdningskunder leverer alle typer avfall, bortsett fra restavfall og dekk, gratis på miljøtorget.

Er du bedrift må du betale for å levere avfall på våre miljøtorg fordi håndteringen og behandlingen av av bedriftsavfall skal ikke dekkes av gebyret som vi som privatpersoner betaler.
Åpningstider for bedriftskunder er den samme som for næringskunder:
 

Oversikt over åpningstider miljøtorg


Obs! Som bedriftskunde kan du ikke levere næringsavfall til miljøtorg Vikan eller Bodøelv.  På Vikan avfallsanlegg ligger det et eget bedriftstorg. Kjør forbi miljøtorget og fortsett til det røde bygget. Der vil du få videre veiledning. Åpningstid bedriftstorg Vikan er 07:30-15:30.
 

Betaling for levering av næringsavfall
 

Når du leverer bedriftsavfall på et miljøtorg kan du enten betale for avfallet med bankkort når du leverer, eller opprette kundeforhold og motta en faktura i etterkant av levering. For å opprette kundeavtale for levering av næringsavfall til miljøtorget, send en e-post til iris@iris-salten.no. Merk e-posten med "Kundeavtale om levering av næringsavfall til miljøtorg".

Prisoversikt for bedriftskunder