Retura Iris skal tilby næringslivet gode avfallsløsninger og rådgivning slik at de kan være trygge på at avfallet fra deres virksomhet blir behandlet på en effektiv og miljøvennlig måte.

Retura Iris tilbyr 

  • Bedriftspakken - en sorteringsløsning for like god sortering på jobb som hjemme
  • Utleie av avfallscontainere til både næring og privatkunder
  • Håndtering av farlig avfall og deklarering
  • Planlegging av kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger
  • Utleie av komprimatorer, presser og annet oppsamlingsutstyr
  • Avfallsstatistikker og dokumentasjon av avfallshåndtering
  • Bistand til utarbeidelse av avfallsplaner for byggeprosjekter
  • Veiledning, materiell og opplæring for å få til gode rutiner for kildesortering

 

Besøk hjemmesiden til Retura Iris