Viktige regler å hensynta når du besøker Vikan avfallsanlegg: