15 km/t over vekta

20 km/t  på området

40 km/t opp bakken til øvre plan