Påse at porter eller luker du åpner lukkes før du forlater området.