Vis hensyn til andre, mange ansatte ferdes til fots.

Vær spesielt obs på møtende trafikk eller mennesker når du passerer hjørner av bygg på området.