Vær forsiktig når du rygger mot en tippkant. Kanten kan være løs.

Pass på at du ikke kommer borti søyler eller annet utstyr. Gi beskjed om det skjer uhell.