Avtal med kundemottaket/vekta før du ankommer Vikan på kveldstid.

Her er en oversikt over hvor avfall/masser skal tømmes:

Oversikt Vikan avfallsanlegg

Tømming av masser/avfall skal skje på anvist plass. Når du er ferdig å tømme masser, skal du forlate området.

Hold avstand fra avfallshauger som for eksempel metallhauger, masser, restavfallsballer osv. Haugene kan rase ut.

Det er ikke tillat å benytte seg av utstyret til Iris Produksjon.