• Stopp arbeidet

• Utfør kontroll

Gi beskjed om det oppstår lekkasjer eller utslipp av miljøskadelige vesker fra din lastebil eller tilleggsutstyr inne på anlegget.