Iris har bidratt aktivt til rydding av marint avfall i Salten siden 2011. Det var derfor en selvfølge at vi tok en sterk stemme i årets TV-aksjon "Et hav av muligheter". 
Bodø Næringsforum og Bodø Sentrumsforening arrangert en digital auksjon til inntekt for TV-aksjon. Auksjonen fikk navnet AuksjonBodø og fikk egen landingsside med budobjekter. Det ble samlet inn 74 800 kroner til TV-aksjon fra AuksjonBodø. Til sammen ble det hentet inn hele 31 budobjekter med en samlet verdi på 113 000 kroner. Noen av de mest spennende budobjektene var treningsøkt med Bodø/Glimts Åsmund Bjørkan og Jonas Kolstad, middag på Lyst På og asfaltert innkjørsel.
Iris stilte med mange ressurser internt og deltok i ringestafett opp mot næringslivet og drift av landingsside for auksjon. AuksjonBodø ble gjort som en annerledes måte å mobilisere næringslivet i Bodø til å gi bidrag til årets aksjon.
På digitale flater postet Iris flere innlegg i forbindelse med TV-aksjon og temaet. Det ble opprettet en digital bøsse for Iris som de som ønsket kunne gi sitt bidrag til. Sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIN ble viktige kanaler for å fortelle om Iris sin rolle i TV-aksjon. Postene som var koblet opp mot TV-aksjon oppnådde en rekkevidde på 77 000 personer.
Nesten 240 milioner ble samlet inn over hele landet. 

Retura Iris har siden 2012 vært en viktig bidragsyter til Kirkens Bymisjons tiltak Ren By, men i 2019 tok de to foretakene samarbeidet til helt nye høyder og signerte en avtale verd 1,5 millioner kroner.
  - Miljø, gjenbruk og menneskeverd er tre stikkord der vi absolutt har noe til felles med Kirkens Bymisjon. I de 20 årene vi har eksistert har vi hatt fokus på miljø i form av avfallssortering og gjenvinning. Derfor vil støtten knyttes mot de tiltakene i Kirkens Bymisjons som har den mest tydelige miljøprofilen, sa daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris da samarbeidsavtalen ble presentert for media.

Samarbeidet med Kirkens bymisjon som ble inngått i 2019 og fortsatte i 2020 er et av mange eksempler som viser at Iris-konsernet tar et utvidet samfunnsansvar i Salten-samfunnet.
Vi ønsker også å gi et arbeidstilbud til personer som av en aller annen grunn har havnet utfor arbeidslivet, eller har en restarbeidsevne de ønsker å bruke. 

Et viktig prosjekt hvor Iris har hatt en sentral rolle i utviklingen av, er Trainee Salten. 
I dag samarbeider over 20 bedrifter innen offentlig og privat virksomhet om å få inn unge kandidater med høy kompetanse til egen bedrift og regionen. Å være med i et felleskap for å gi unge med høy kompetanse muligheter, slik at de blir værende i regionen, er en viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Siden ordningen ble etablert i 2006 har 18 trainee-er vært innom våre selskaper. Av disse har nå åtte personer fast jobb i Iris Salten eller tilknyttede selskaper. Iris Salten har også støttet ordningen økonomisk gjennom Iris-fondet, og er hovedsponsor for Trainee Salten. I 2020 hadde Iris to trainee-er i staben. 
Iris-konsernet er også en betydelig lærlingebedrift. I 2020 hadde vi seks lærlinger i ulike utdanningsløp En i maskinkjørerfaget, to i gjenvinningsfaget, to i sjåførfaget og en i IT. 

Samarbeidet med Filmfest Salten ble videreutviklet i 2014. Iris støtter Filmfest Salten med 200.000 kroner. Mange av de 1000 10. klassinger i Salten som er med i prosjektet, valgte å lage film om miljø, kildesortering eller andre avfallsrelaterte temaer. Filmene blir presentert på den store filmfesten på vårparten.
Iris bidrar med pris til beste Miljøfilm, som gir oss rettigheter til å bruke filmen i vårt kommunikasjonsarbeid.

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utbytte til eierkommunene. Irisfondet forvaltes nå av Salten Regionråd. 

Våren 2019 dannet Iris et bærekraftsamarbeid med Bodø/Glimt.
Bærekraftsamarbeidet ble et strategisk samarbeid der Iris-konsernet med alle sine selskaper vil kunne bidra inn til klubben med grep og kompetanse koblet opp mot ulike bærekraftsmål.
Iris er en samfunnsaktør som skal lede veien mot bærekraftige valg når husholdninger og næringsliv skal sortere avfallet. Måten Bodø/Glimt nå rigger seg for både å være en bærekraftig klubb og en samfunnsaktør som løfter frem bærekraftmålene gjennom fotballen. Samarbeidet ble videreført i 2020.

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet flere samfunnsnyttige organisasjoner.

Retura Iris og Iris Produksjon har også i 2020 vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.