• Daglig leder: Øistein Aleksandersen 
  • Stiftet: 2008
  • Antall ansatte: 5

Om selskapet

Selskapets visjon: Bringing value to marine waste.
Selskapets forretningside: Collecting and recycling discarded equipment from fishing and fish farming.

Nofir har gjennom sin virksomhet i 2021 samlet inn 6726 tonn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Dette har spart miljøet for anslagsvis 16 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer mer enn 145 000 flypassasjerer mellom Oslo og London. I tillegg til dette har prosessen redusert forbruket av oljeekvivalenter på anslagsvis 9 200 tonn.

Nofir er trolig den største aktøren i Europa på gjenvinning av kassert utstyr fra fiskeri og oppdrett.

Det meste av utstyret som samles inn blir sendt til Litauen for demontering og videre bearbeiding. Nofir har et datterselskap i Litauen: UAB Nofir. Den største kunden til selskapet er Aquafil. Aquafil gjenvinner nylon og produserer Econyl. Econyl er innsatsfaktor i tepper og tekstiler, og brukes av noen av verdens største merkevarer.

I 2021 kjøpte Aquafil kjøpte i 2021 31,66 % av aksjene i Nofir. 

Nofir har hatt to prosjekt med støtte gjennom skattefunn-ordningen. På slutten av året fikk vi også aksept på vår søknad til Handelens Miljøfond om støtte til å lage nye idrettsnett av gamle fiskenett, samt etablere en nasjonal gjenvinningsordning for kasserte fiskenett.
Nofir fortsetter å ta et samfunnsansvar gjennom sponsing av Bodø Dykkelubb sin opprensking i Saltstraumen. Videre sponses et lokalt barnehjem, en sangskole, samt et junior fotballag i Litauen. Vi bidrer gjennom Fishing For Litter ordningen og The Heathy Seas initative. Nofir har også i 2021 samarbeidet med Fiskeridirektoratet i deres årlige opprenskingstokt langs kysten. Det som samles inn og er i en slik tilstand at det kan gjenvinnes, blir gjenvunnet via Nofir.

 

 

Eies av: Iris Produksjon AS 23.17 %, Lofoten Avfallselskap 11.00 %, Aquafil 31.66%, Egersund Group 34,17 %. 
 

Nofir UAB Litauen
201820192020
Driftsinntekter16 803 NOK15 142 NOK1 167 711 Eur
Resultat før skatt1 321 NOK-1 666 NOK164 342 Eur

(i tusen kr/Eur)