Daglig leder: Robert Tarasz
Stiftet:
 Desember 2015
Antall ansatte: 4

Gjennom utviklingen av en unik renseteknologi basert på magnetisme, har selskapet skapt en unik renseløsning kalt MivaMagTM
Selskapet leverer også andre typer biologisk vannbehandling og mekanisk vannbehandling som er tilpasset etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. 

I 2021 renset Mivanor 700.000.000 liter vann gjennom de ulike rensesystemene de har utplassert hos industrielle aktører i Norge.

Gjennom 2021, et år som også har vært preget av pandemi og lavere investeringsvilje blant industrielle aktører, har selskapet fokusert på videreutvikle eksisterende produkter og jobbet med FoU-prosjekter rettet mot rensing av ammonium og KOF.

Selskapet har i året som har gått levert sin første løsning for vann med innhold av PFAS. Teknologien MivaSorbTM er levert til et deponi og det skal rense avsig fra deponiet for forurensede masser.

Mivanor har gjennom 2021 deltatt i forskningsprosjekter der de bistår med sin kompetanse innenfor rensing av sigevann. Det ene prosjektet, VOW, ledes av Norges Geotekninske Institutt, bvror Mivanor skal bistå med å teste hvor effektivt biokull kan rense ut PFAS. Det andre prosjektet, EarthresQue,ledes av NMBU og her skal Mivanor bidra med å kunne erklære jordmasser for "friske" før de skal brukes på nytt.