20_Trygge-veier.jpg

Samfunnsansvar


Vi har et viktig samfunnsansvar og vil ikke bidra til å sende «dødsmaskiner» ut på veiene fra våre anlegg. Derfor bestemte ledelsen i Iris at i desember 2013 skulle alle vogntog kontrolleres på Vikan før de fikk last.

Kontrollen var et resultat av innføring av strengere regler for dekk på tunge kjøretøy, og at det høsten 2013 var mange ulykker og utforkjøringer med vogntog.

Det ble inngått et samarbeid med Statens vegvesen som stilte med folk til opplæring. Her fikk vi også informasjonsbrosjyrer på ulike språk.

Kontrollene til Iris ble viet stor oppmerksomhet i media, blant annet med innslag i NRK TV lokalt og i Dagsrevyen. Samtidig ble det satt i gang en stor aksjon i regi av Statens vegvesen med kontroll av kjøretøyer på veiene og på grenseovergangene inn til Norge.

Mange av vogntogene som kommer til Vikan er gjengangere som henter last flere ganger i uka. Det ble derfor gjennomført en kontroll av hvert enket kjøretøy. Totalt ble det gjennomført rundt 20 kontroller i desember. Alle kjøretøyene hadde godkjente dekk og riktig antall kjettinger. De som kom fra Sverige kunne fortelle at de også var blitt kontrollert på grensen.

Kontrollene på Vikan ble foretatt av ansatte i Iris Produksjon.

Iris-konsernet består av både kommersielle og ikke-kommersielle selskaper. 40 prosent av utbyttet fra de kommersielle selskapene blir enten satt av i fond til fellesprosjekter i Salten, eller betalt ut som utybytte til eierkommunene.

Det ble gjort et historisk vedtak i 2012 om utbetaling av 17 millioner i ekstraordinært utbytte til kommunene i Salten. 12 millioner fra Iris Produksjon AS og fem millioner fra Retura Iris AS. Utbetalingen ble bokført i regnskapet for 2013. 10 prosent av beløpet gikk til Salten regionråd via Iris-fondet.

Per 31.12. 2013 står det vel 7,6 millioner kroner på  Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet). Følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes:

• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd.

Fra Iris-fondet ble det utbetalt vel 3,55 millioner kroner til ulike prosjekter i 2013.

I samarbeid med Nordland Musikkfestuke tilbyr Iris Salten en konsertopplevelse utenfor Bodø under musikkfestuka. I 2013 ble det arrangert konsert på Røssnes i Gildeskål med Ola og Lars Bremnes.

Iris-konsernet er opptatt av å bidra til utvikling av samfunnet rundt oss utover egen virksomhet, og har støttet samfunnsnyttige organisasjoner, som blant andre Kirkens Bymisjon, Utviklingsfondet, lokale idrettslag og Universitetet i Nordland.

Retura Iris og Iris Produksjon har også i 2013 vært en bidragsyter til lokale lag og foreninger gjennom blant annet avfallsløsninger på store arrangementer.

Iris Produksjon bidro sterkt til at Trones skole kunne å delta i den europeiske finalen i First lego league Paderhorn i Tyskland med et bidrag på 35.000 kroner.

 

 

NOKKELTALL_Iris-fondet.png