Iris tar imot fritidsbåter på inntil 15 fot (4,57 meter) ved alle våre miljøtorg, bortsett fra miljøtorg Bodø.

Vil du levere båt som er større enn 15 fot? 

Båter som er over 15 fot er ikke inkludert i båtvrakpanten og det vil påløpe en kostnad for å levere dem. På Vikan Avfallsanlegg tar vi imot båter opp til 49,21 fot (14,99 meter). Når du ankommer anlegget for levering, ta kontakt med det røde vektbygget.

Hva menes med fritidsbåt?

En fritidsbåt er fartøyer med skroglengde på inntil 15 fot til sports- og fritidsbruk, som brukes utenfor næringsvirksomhet. Også mindre fartøyer som; kano, kajakk, seilbåt og gummibåt med skrog får du vrakpant for.
 

Slik leverer du fritidsbåt til vraking

Det er Miljødirektoratet som utbetaler refusjon for innleverte fritidsbåter. Dermed må en søknad om refusjon, med bekreftelse på at båten er levert, sendes inn til dem for å få utbetalt vrakpant. Slik gjør du det:

  • Last ned, skriv ut og fyll inn skjema for levering av fritidsbåt før du drar til miljøtorget med båten. Dette må du ta med til miljøtorget. 

HER FINNER DU SKJEMA

  • Lever båten til ditt nærmeste miljøtorg og få signert papirskjema av en ansatt på miljøtorget. 
  • Fyll ut det elektroniske skjemaet "Vrakpant på fritidsbåter" som ligger i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter
    Ta bilde av eller skann stemplet/signert papirskjema med bekreftelse på at du har levert båten til Iris. Pass på at det er lesbart. Last opp dette som vedlegg til søknaden.

Du vil motta pengene fra Miljødirektoratet innen to måneder. 

Obs!

Fritidsbåter med aluminiumsskrog, samt. med kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. Om du ønsker å levere en slik båt for sanering, vil Iris betale gjeldende markedspris for aluminiumen. Iris tar også imot båter med innebygde motorer. 


Hvorfor har vi en slik ordning?

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.