Renovasjonsgebyret er et årlig gebyr som skal dekke kostnaden for innsamling av fem ulike avfallstyper hjemme hos deg, miljøtorgtjenesten og behandling av avfallet som blir levert inn av husholdningene i Salten. Gebyret blir delt i fire og faktureres hvert kvartal. 
I tillegg til gebyret vil det i 2024, 2025 og 2026 tilkomme en tilleggsbetaling på faktura som er inndekning av underskudd på selvkostfondet. Denne tilleggsbetalingen er på 162 kroner inkl. mva. per år hvert av årene.

Priser 2024 (PDF, 97KB)

Renovasjonsgebyr
Type beholder for restavfallGebyr 2024 (inkl. mva)
Grunngebyr/minstegebyr*3589,33 kr
Dunk med to hjul - 80 liter3589,33 kr
Dunk med to hjul - 130 liter4218,55 kr
Dunk med to hjul - 190 liter4972,62 kr
Dunk med to hjul - 240 liter5649,29 kr
Dunk med to hjul - 350 liter7724,85 kr
Dunk med fire hjul - 500 liter12 484,61 kr
Dunk med fire hjul - 660 liter15 605,76 kr
Dunk med fire hjul - 750 liter18 726,92 kr
Per kubikk i container24 969,22 kr
Per abonnent knyttet til "under-bakken"-anlegg4218,55 kr
Per abonnent knyttet til "over bakken"-anlegg4218,55 kr

*Grunngebyret/minsteprisen er den laveste nivået gebyret per år per boenhet tilknyttet eiendommen. For eksempel: deler seks boenheter tilknyttet samme eiendom en dunk på 750 liter, vil gebyret deles på seks og deretter oppjusteres til minstegebyret. En utleie-enhet knyttet til eiendommen er regnet som en egen boenhet. 
 

Fradrag hjemmekompostering
Fradrag for hjemmekompostering
Fradrag
Fradrag på renovasjonsgebyret
480,66 kr

Om du velger å legge til rette for hjemmekompostering kan du også få fradrag for dette på renovasjonsgebyret. For å få fradrag vil din matavfallsdunk bli hentet inn.

Info om hjemmekompostering

 

Priser tilleggstjenester og produkter

Under finner du prislister for tilleggstjenester knyttet til husholdningsrenovasjon. Alle disse tjenestene, både ekstra tømming, bytting av dunk og ferietømming, kan enkelt bestilles gjennom Min side eller direkte til kundesenter@iris-salten.no.

Logg inn på Min Side

 

Pris på bytte av dunk
Bytting av størrelse på dunkPris
Bytte dunken selv på miljøtorgGratis
Iris henter inn og kjører ut ny dunk til din eiendom350,82 kr
Bytte av skitten dunk, gjøres kun på miljøtorg (per stykk)
488,15 kr

Vær oppmerksom på at å bytte størrelse på restavfallsdunken endrer ditt renovasjonsgebyr. Bytting av størrelsen på de andre dunkene endrer ikke prisen på gebyret. Dunken for matavfall og papiravfall finnes kun i to størrelser, 130 liter og 240 liter. 

Oversikt dunkstørrelser
 

Gebyr for ekstra tømming - alle avfallstyper
Størrelse på beholderPris per dunk som skal tømmes ekstra
Tilkjøringsgebyr277,78 kr
80 liter235,96 kr
130 liter292,14 kr
190 liter369,54 kr
240 liter378,28 kr
350 liter575,54 kr
500 liter801,51 kr
660 liter952,58 kr
750 liter1086,16 kr
4 m3 container4927,68 kr
6 m3 container6908,98 kr
8 m3 container8902,78kr

I tillegg til prisen på dunkstørrelsen kommer et tilkjøringsbegbyr på 277,78 kroner. 

Betalt henting av dunk på eiendom og feriehenting
Henting av dunk ved tømming, prisen er satt per år, per dunkPris
Henting av avfallsdunk på to hjul inntil 10 meter fra veikant
1832,74 kr
Henting av avfallsdunk på to hjul inntil 20 meter fra veikant
3665,48 kr
Henting av avfallsdunk på fire hjul inntil 10 meter fra veikant
2178,56 kr
Henting av avfallsdunk på fire hjul inntil 20 meter fra veikant
4354,63 kr
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne*
Gratis
"Feriehenting" - per gang, per dunk inntil 10 meter
109,86 kr


*Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å trille ut dunkene, kan du søke om at våre sjåfører henter og setter de på plass for deg. Maksimal henteavstand for denne tjenesten er ti meter. Under finner du en lenke for å laste ned søknadsskjema for fri henting. Dette fyller du ut og sender til kundesenter@iris-salten.no eller per post til Iris Salten IKS, postboks 6094, 8031 Bodø. Du må ha legeerklæring for å få innvilget fri henting, denne legges ved søknaden. 

SØKNADSSKJEMA FRI HENTING (.DOCX)

Priser diverse produkter
ProduktPris
Asbestsekk, per stykk (asbesten i seg selv er gratis å levere inn)390,14 kr
Gulsekk til ekstra avfall inkl. levering på miljøtorg, per stykk
135 kr
Matavfallsposer, per rull
22 kr
Montering av lås til dunk682 kr
Nøkkel til hengelås57,74 kr
Nøkkelkort avfallsanlegg, ekstra kort eller erstatning av mistet kort
453 kr
Nøkkelkort, erstatning av defekt kort
0 kr
Plastsekk til levering av plastemballasje, per rull
24 kr

Matavfallsposer og sekker til plastemballasje får du kjøpt både på miljøtorget, og på de fleste dagligvarebutikker i Salten. 

 

Priser miljøtorg med vekt
AvfallstypePris
Minstepris ved levering av restavfall64,90 kr
Restavfall - per kilo4,37 kr
Dekk med og uten felg - per stykk307,12 kr

Miljøtorgene med vekt er Vikan, Fauske, Bodø og Reipå.

Priser miljøtorg uten vekt
AvfallstypePris
Restavfall, minstrepris (inntil 100 liter)95,70
Restavfall 100 liter - 250 liter225,72 kr
Restavfall 250 liter - 500 liter343,20 kr
Restavfall pr m3687,27
Dekk med og uten felg - per stykk307,12 kr

Miljøtorg uten vekt, der avfallet prises etter volum er: Halsa, Inndyr, Misvær, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Beiarn og Furulund.

Obs! Iris gjør oppmerksom på at vinduer som ikke er definert som farlig avfall, det vil som hovedregel være vinduer produsert etter 1990, skal leveres som restavfall. Farlig avfall er gratis å levere.

Grovavfallsruten kjøres ikke i 2023 og det er dermed ikke satt opp en pristabell for denne tjenesten. Ruten kjøres neste gang i mai/juni 2024.

Årlige kommunale tillegg
2023 (uten mva.)
Beiarn130 kr
Bodø0 kr
Fauske64,70 kr
Gildeskål0 kr
Hamarøy100 kr
Meløy0 kr
Saltdal0 kr
Steigen60 kr
Sørfold96 kr