Renovasjonsgebyret er et årlig gebyr som skal dekke kostnaden for innsamling av fem ulike avfallstyper hjemme hos deg, miljøtorgtjenesten og behandling av avfallet som blir levert inn av husholdningene i Salten. Gebyret blir delt i to og fakturert halvårlig. 

Renovasjonsgebyr
Type beholder for restavfallGebyr 2023 (inkl. mva)
Grunngebyr/minstegebyr*3370 ,-
Dunk med to hjul - 80 liter3370 ,-
Dunk med to hjul - 130 liter3961 ,-
Dunk med to hjul - 190 liter4669 ,-
Dunk med to hjul - 240 liter5305 ,-
Dunk med to hjul - 350 liter7253 ,-
Dunk med fire hjul - 500 liter11 723 ,-
Dunk med fire hjul - 660 liter14 653 ,-
Dunk med fire hjul - 750 liter17 584 ,-
Per kubikk i container23 445 ,-
Per abonnent knyttet til "under-bakken"-anlegg3961 ,-
Per abonnent knyttet til "over bakken"-anlegg3961 ,-

*Grunngebyret/minsteprisen er den laveste nivået gebyret per år per boenhet tilknyttet eiendommen. For eksempel: deler seks boenheter tilknyttet samme eiendom en dunk på 750 liter, vil gebyret deles på seks og deretter oppjusteres til minstegebyret. En utleie-enhet knyttet til eiendommen er regnet som en egen boenhet. 
 

Fradrag hjemmekompostering
Fradrag for hjemmekomposteringFradrag
Fradrag på renovasjonsgebyret
451 ,-

Om du velger å legge til rette for hjemmekompostering kan du også få fradrag for dette på renovasjonsgebyret. For å få fradrag vil din matavfallsdunk bli hentet inn.

Info om hjemmekompostering

 

Priser tilleggstjenester og produkter

Under finner du prislister for tilleggstjenester knyttet til husholdningsrenovasjon. Alle disse tjenestene, både ekstra tømming, bytting av dunk og ferietømming, kan enkelt bestilles gjennom Min side eller direkte til kundesenter@iris-salten.no.

Logg inn på Min Side

 

Pris på bytte av dunk
Bytting av størrelse på dunkPris
Bytte dunken selv på miljøtorgGratis
Iris henter inn og kjører ut ny dunk til din eiendom329 ,-
Bytte av skitten dunk, gjøres kun på miljøtorg (per stykk)
458 ,-

Vær oppmerksom på at å bytte størrelse på restavfallsdunken endrer ditt renovasjonsgebyr. Bytting av størrelsen på de andre dunkene endrer ikke prisen på gebyret. Dunken for matavfall og papiravfall finnes kun i to størrelser, 130 liter og 240 liter. 

Oversikt dunkstørrelser
 

Gebyr for ekstra tømming - alle avfallstyper
Størrelse på beholderPris per dunk som skal tømmes ekstra
80 liter482 ,-
130 liter535 ,-
190 liter608 ,-
240 liter616 ,-
350 liter801 ,-
500 liter1013 ,-
660 liter1155 ,-
750 liter1281 ,-
4 m3 container4888 ,-
6 m3 container6748 ,-
8 m3 container8620 ,-

Prisen på tjenesten ekstratømming inkluderer et tilkjøringsgebyr på 260,83 kroner.

Betalt henting av dunk på eiendom og feriehenting
Henting av dunk ved tømming, prisen er satt per år, per dunkPris
Henting av avfallsdunk på to hjul inntil 10 meter fra veikant
1721 ,-
Henting av avfallsdunk på to hjul inntil 20 meter fra veikant
3442 ,-
Henting av avfallsdunk på fire hjul inntil 10 meter fra veikant
2046 ,-
Henting av avfallsdunk på fire hjul inntil 20 meter fra veikant
4089 ,-
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne*
Gratis
"Feriehenting" - per gang, per dunk inntil 10 meter
103 ,-


*Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å trille ut dunkene, kan du søke om at våre sjåfører henter og setter de på plass for deg. Maksimal henteavstand for denne tjenesten er ti meter. Under finner du en lenke for å laste ned søknadsskjema for fri henting. Dette fyller du ut og sender til kundesenter@iris-salten.no eller per post til Iris Salten IKS, postboks 6094, 8031 Bodø. Du må ha legeerklæring for å få innvilget fri henting, denne legges ved søknaden. 

SØKNADSSKJEMA FRI HENTING (.DOCX)

 

Priser diverse produkter
ProduktPris
Asbestsekk, per stykk (asbesten i seg selv er gratis å levere inn)366 ,-
Gulsekk til ekstra avfall inkl. levering på miljøtorg, per stykk
110,-
Matavfallsposer, per rull
20 ,-
Montering av lås til dunk682 ,-
Nøkkel til hengelås54 ,-
Nøkkelkort avfallsanlegg, ekstra kort eller erstatning av mistet kort
453 ,-
Nøkkelkort, erstatning av defekt kort
0 ,-
Plastsekk til levering av plastemballasje, per rull
20 ,-

Matavfallsposer og sekker til plastemballasje får du kjøpt både på miljøtorget, og på de fleste dagligvarebutikker i Salten. 

 

Priser miljøtorg med vekt
AvfallstypePris
Minstepris ved levering av restavfall64,90 ,-
Restavfall - per kilo4,37 ,-
Dekk med og uten felg - per stykk288 ,-

Miljøtorgene med vekt er Vikan, Fauske, Bodø og Reipå.

Priser miljøtorg uten vekt
AvfallstypePris
Restavfall, minstrepris (inntil 100 liter) - per kubikk95,7 ,-
Restavfall 100 liter - 250 liter208,5 ,-
Restavfall 250 liter - 500 liter317 ,-
Dekk med og uten felg - per stykk288 ,-

Miljøtorg uten vekt, der avfallet prises etter volum er: Halsa, Inndyr, Misvær, Oppeid, Tømmernes, Vensmoen, Beiarn og Furulund.

Obs! Iris gjør oppmerksom på at vinduer som ikke er definert som farlig avfall, det vil som hovedregel være vinduer produsert etter 1990, skal leveres som restavfall. Farlig avfall er gratis å levere.

Grovavfallsruten kjøres ikke i 2023 og det er dermed ikke satt opp en pristabell for denne tjenesten. Ruten kjøres neste gang i mai/juni 2024.

Årlige kommunale tillegg
2023 (uten mva.)
Beiarn130 ,-
Bodø0 ,-
Fauske64,70 ,-
Gildeskål0 ,-
Hamarøy100 ,-
Meløy0 ,-
Saltdal0 ,-
Steigen60 ,-
Sørfold96 ,-