Ryddeaksjonen for 2024 er i gang!
Aksjon Reine Strender er et ryddeprosjekt i regi av Iris og som støttes fullverdig av midler fra Miljødirektoratet.

Slik rydder du en strand

1. Registrer strand

Før du kan hente ut strandryddesekker må du lage deg en konto på ryddnorge.no. Opprett en aksjon og registrer området/stranden, som er tenkt ryddet. Tildelt aksjonsnummer må fremvises på miljøtorg.

OPPRETT EN AKSJON

2. Hent sekker på miljøtorget

Fremvis tildelt aksjonsnummer til en operatør på miljøtorget. Deltagere på en aksjon får utdelt én rull med blanke strandryddesekker, merket med «Reine strender», til oppsamling av marint avfall.

3. Ferdig ryddet! Meld inn aksjonen

Du må melde inn aksjonen på ryddenorge.no slik at det blir dokumentert hvor du har ryddet og at andre kan se hvor det er ryddet. Dette er viktig for at Miljødirektoratet skal få rett statistikk. Når du lager en aksjon må du legge ved denne koden/"ryddeknaggen": #IrisSaltenTilskudd2024.  Dette gjør du under punkt 5 "informasjon". 

4. Lever avfallet

Før levering av avfallet må skjema for "Registrering av sekker med strandavfall" fylles ut, som bekrefter at aksjonen er utført. Du kan velge mellom tre måter å levere det marine avfallet til Iris på.

  • Lever strandryddesekker med marint avfall til ditt nærmeste miljøtorg gratis. Ta kontakt med en av våre operatører før du leverer avfallet.
  • Sett sekkene ved nærmeste kjørbare vei når jobben er gjort. Kryss av «Ved kjørbar vei» i skjemaet og oppgi nærmeste adresse til hentepunkt, slik at vi vet hvor vi skal hente avfallet. Se neste avsnitt «Kriterier for henting».
  • Ved rydding på holmer, øyer og halvøyer settes sekkene i tilknytning til ei kai, eller i et område hvor det er mulig å komme til med båt. Kryss av «På øy» i skjema og oppgi navn på holme/øy, slik at vi vet hvor vi skal hente avfallet. Se neste avsnitt «Kriterier for henting».

Skjema for registrering av sekker med strandavfall 

Om du har sekker som er ubenyttet etter endt rydding legger du disse ved siden av eller under sekkene når de settes frem til henting, eventuelt leverer de tilbake på torget. 

Kriterier for henting

  • Vei fram til der sekkene ligger må være kjørbar for lastebil
  • Sekkene må være godt synlig og plassert maks 3 meter fra vei
  • Avfallet må være lagt i de blanke strandryddesekkene som du henter på våre miljøtorg
  • Hver sekk må ikke veie mer enn omlag 15 kg
  • Vi henter ikke elektrisk avfall, farlig avfall eller batterier
  • Vi henter heller ikke store enheter (eks. bilfelger), da dette vil skade komprimatorbil. Denne typen avfall kan leveres på våre miljøtorg.

 

Ønsker du å rydde i områder der det ikke er kjørbar vei, som holmer, øyer, halvøyer? Da er det flott om du da tar kontakt med Iris på forhånd slik at vi får avtalt henting av avfallet. 

Vi gjør oppmerksom på at våren og tidlig sommer er hekkeperioder for mange sjøfugler. Vi ber dermed om at man er varsomme og ikke ferdes i områder hvor fugler hekker og forstyrrer dem. 
Miljødirektoratet har satt opp et kart som viser hvor det er ferdselsforbud for å skåne sjøfuglene i perioder hvor de er i full gang med hekking.

Kart for verneområder

Lykke til med årets aksjon!