Hva er vilkårene for henting?

Avfallet som leveres må ikke være større enn at en person får løftet og lastet det i bil/på båt. Det må være en ansvarlig for avfallet som møter vår operatør når avfallet skal hentes. Avfall som står på oppsamlingssted, men ikke er meldt inn på forhånd, blir regnet som herreløst avfall og blir ikke tatt med. 
 
Vi ber om at avfallet er sortert i sine kategorier når vi skal hente det. Avfall som må samles i en sekk skal legges i gjennomsiktige sekker slik at våre operatører enkelt kan foreta en visuell kontroll av avfallet. Du må melde inn hvilket type avfall det er og volumet på avfallet når du bestiller henting slik at det er enklere for våre operatører å planlegge hentingen. Klikk her for informasjon om bestilling.

Eksempler på hva vi henter:

Grovavfall

 • Større plastgjenstander og hardplast som hagemøbler
 • Ødelagt interør og møbler

Metall

 • Skrapmetall

Elektrisk avfall - en full oversikt over hva som er elektrisk avfall finner du her

 • Elektrisk verktøy, leker, apparater og mikrobølgeovner
 • Obs! Større enheter, som komfyrer, kan leveres mot et tillleggsgebyr på 100 kroner per enhet

Farlig avfall - en full oversikt over hva som er farlig avfall finner du her

 • Batterier
 • Eternitt / asbbest - må være emballert i henhold til forskrift
 • Maling, lakk og lim
 • Lyspærer, lysrør

Det er gratis å levere farlig avfall, metall og elektrisk avfall til grovavfallsruta. Grovavfall og større hvitevarer er er priset etter henholdsvis volum og stykk. Prislisten for 2024 vil være klar høsten 2023.
 

Slik bestiller du henting

Send en e-post til service@iris-salten.no innen gitt dato det året grovavfallsruta skal kjøres.

I e-posten ber vi deg om å oppgi

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse og kommune
 • Et anslag på hvor mye avfall det er og hvilken type avfall det er
 • Bilde av avfallet hvis mulig

Avfallet betales når vi henter det, det kan du enten gjøre med bankkort eller via Vipps. 

Lenke til Vipps

 

Når blir avfallet hentet?

Noen dager før ruten/båten kjøres, vil vi ta kontakt og gi deg nærmere informasjon om tidspunkt for henting av avfallet. Innsamlingsrutene kjøres kun på fylkes- og riksveier, og våre operatører kjører disse i mai/juni.