Ved ønske om hjemmekompostering, fyller du ut et skjema som Iris må godkjenne. Utfylt skjema sender du til iris@iris-salten.no.

Bokashi er eksempel på et hjemmekomposteringssystem vi tidligere har godkjent hos våre kunder. 

Vi har utarbeidet en del informasjon om hvordan man starter opp med hjemmekompost. 

Hjemmekomposetering gir et lite fradrag i renovasjonsgebyret fordi du håndterer dette avfallet selv.  Alle kunder som har fradrag for hjemmekompostering får dunken for matavfall hentet inn.

Den gjeldende størrelsen på fradraget finner du på informasjonssiden om renovasjonsgebyret.

Til prisliste