Renovasjonsgebyret og abonnementet følger eiendommen. Ved eierskifte overtar ny eier dunkene/nøkkelkortet og abonnementet.

Oppsigelse av avtale

Dersom huset blir stående ubebodd i 9 måneder eller mer, kan avtalen sies opp. Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig til oss. En eiendom som er bebodd tre måneder i året, eller mer, er pålagt renovasjonsavtale. Bruk gjerne e-post ved oppsigelse: kundesenter@iris-salten.no.


Endret fakturaadresse?

Da ber vi deg gi oss beskjed om din nye postadresse. Det gjelder også hvis du har Avtalegiro. Bruk gjerne e-post: kundesenter@iris-salten.no

Flytteesker