Gulsekken settes ved restavfallsdunken eller i veikanten der våre biler har innsamlingsruter, og sekken blir plukket opp i forbindelse med restavfallstømming.

Sekken selges ved alle våre miljøtorg og på butikker og bensinstasjoner i Salten.

Slik fungerer gulsekk-ordningen

  • Plasser sekken ved siden av restavfallsdunken på tømmedag
  • Har du ikke har restavfallsdunk settes sekken ved nærmeste vei/hovedvei
  • Leveres gratis på alle våre miljøtorg

Husk å knyte sekken godt igjen. Sekken rommer 100 liter og vekten må ikke overstige 20 kilo.
Pris per gulsekk finner du her:

PRISLISTE

Her får du kjøpt gulsekken: