Hva dekker renovasjonsgebyret?

  • henting av avfall hjemme hos husholdningene
  • behandling av alt innsamlet avfall
  • frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg
  • transport av sortert avfall
  • statlige avgifter og administrasjon
  • retur av plast- og glassemballasje, hermetikk, tekstiler og papp
  • gratis mottak av hageavfall, spesialavfall, kjølemøbler med Klorfluorkarboner (KFK), elektrisk/elektronisk avfall og vinduer som inneholder farlige stoffer
  • drift av miljøtorg

Oversikt renovasjonsgebyr

Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer hvor mye hver enkelt boenhet skal betale i renovasjonsgebyr, men uavhengig av dunkstørrelse har vi en minstepris som ingen kommer under. Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid tinglyst eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret.

 

Kommunale tillegg

Er midler som benyttes av den enkelte kommune til blant annet å rydde opp i gamle deponier og avfallsplasser. Størrelsen på gebyret varierer fra kommune til kommune.

 

Terminer

Iris Salten IKS sender ut faktura to ganger i året, i januar/februar og august/september. 

 

eFaktura, AvtaleGiro og EHF
 

Avtalegiro gjør at renovasjonsgebyret blir betalt automatisk på forfallsdato. Vi tilbyr også EHF-faktura til våre bedriftskunder.
 

Har du gitt ny aksept for eFaktura?

Fra 1. desember 2022 innførte norske banker en ny eFaktura-løsning. Den gamle løsningen ble avviklet 15. mai 2022.

Les mer om dette på nettsidene til eFaktura

Til nettsidene til eFaktura
 

Hva vil dette si for deg som mottar eFaktura fra Iris?
 

En liten avklaring først: det er kun den som er registert som abonnent/fakturamottaker med sitt fødsels- og personnummer som vil motta eFaktura fra Iris.

Innen 15. mai 2022 måtte alle gi en generell aksept for bruk av eFaktura i sin nettbank eller via Vipps. Dette for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dersom aksepten ikke ble gitt, vil man ikke lenger motta eFaktura fra noen.

De aller fleste norske banker informerte sine kunder om dette, og satte en frist for å akseptere «Ja takk til alle» eller velge «Alltid eFaktura» i sin profil. Trenger du hjelp til å gjennomføre denne aksepten tar du kontakt med din bank på nett eller via bankens kundeservice.


Hvorfor gjennomfører man dette kravet om aksept?

Formålet med ny løsning er at man skal slippe å inngå eFaktura-avtale med hver enkelt aktør som sender ut faktura. Dette sikrer også at faktura går til juridisk riktig mottaker.
 

Fellesavtale

Der avstanden mellom to eller flere boliger ikke er for stor og ved boliger med flere boenheter, kan man dele dunker med naboer. Ved å inngå fellesavtale bytter man gjerne ut flere små dunker til færre store.

Fordeler med fellesavtale er:

  • Man får samlet alt avfall på ett sted i nabolaget.
  • Man kan bytte på å trille fram dunkene, eller dele på å betale for tjenesten "Betalt henting".

 

Selvkostprinsipp

Husholdningsavgiften beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. I dette regnskapet inngår også inntektene fra levering av restavfall på miljøtorgene.

Det betyr at overskuddet fra miljøtorgene fører til tilsvarende redusert renovasjonsgebyr fordelt på alle husholdningene i Salten.

Denne praksis er både miljøvennlig og rettferdig. Den bidrar til at flere kildesorterer avfallet, og at den som leverer mest avfall betaler mest.