Husholdningskundene i Salten som har dunkrenovasjon har et sett med fire dunker. I tillegg henter vi plastemballasje i Iris-sekken.

Når på dagen skal dunken settes frem?

Hvordan skal dunken plasseres?

Hvor får jeg kjøpt poser og sekker?

Sorteringsguide

PRISER 


Er du tilknyttet et avfallanlegg med nedkast? Her finner du mer informasjon om denne løsningen:

Informasjon om felles anlegG FOR AVFALL 


Vi har en egen kundeportal som vi kaller Min Side. Her får du full oversikt over din renovasjon og dine fakturaer. Du kan også bytte størrelser på dunkene dine, du kan kontakte oss ved feil, som manglende tømming eller ødelagt dunk, eller du kan bestille ekstra tømming ved behov. Det er kun den personen som er registert som eier av boenheten som får tilgang til å gjøre endringer, se faktura og melde avvik via Min Side. 

Til Min Side

 

Når skal dunken settes frem?

Renovasjonsbilene kjører fra kl. 07.00 frem til kl. 22.00. I denne tidsperioden må dunker og plastsekker med plastemballasje, det betyr at dunken må stå fremme fra klokken 07:00 og frem til den er tømt. 

Dersom du opplever at avfallet ikke er hentet etter klokken 22:00 på den aktuelle tømmedagen, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette så snart som mulig.
Dette kan du gjøre via chat-boblen her på vår hjemmeside, meldingstjenesten i Iris-appen eller via Min Side.

I utgangspunktet må alle sette ut sine egne dunker. Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å trille ut dunkene, kan du søke om at vi henter og setter de på plass for deg. Maksimal henteavstand for denne tjenesten er ti meter. 

Under finner du en lenke for å laste ned søknadsskjema for fri henting. Dette fyller du ut og sender du til iris@iris-salten.no. Du må ha legeerklæring for å få innvilget fri henting, denne legges ved søknaden. 

Søknadsskjema fri henting (DOCX, 174KB)

Du kan også betale Iris for at sjåføren henter og setter på plass dunken. Prisen finner du i prislisten øverst på denne siden. Prisen varierer med om sjåføren skal hente inntil ti meter fra vei eller inntil tjue meter fra vei, og om dunken har to hjul eller fire hjul.

 

Hvordan skal dunken plasseres?

Hovedregelen er at dunken plasseres ut på tømmedag ved offentlig kjørbar vei, maks én meter fra veikant.

  • Ved plassering langs ved riks- og fylkesveger er maksimal avstand fra vei tre meter 
  • Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, is, busker eller andre hindringer

Dunken plasseres med fremsiden ut, det vil si at lokkets åpning er vendt mot veien. Det er viktig at dunken settes et stykke fra husvegger, gjerder og postkasser slik at disse ikke blir skadet når sjåføren skal løfte opp dunken.

Lokket på dunken skal være lukket når dunken er satt frem. Det vil være fare for at avfall ramler ut og forsøpler ved tømming hvis dunken er for overfylt. Er dunken for overfylt kan den bli igjensatt av sjåfør.

 

Hvordan får jeg varsel om tømming?

Det er to måter å få oversikt over dine tømmedager. Enten kan du laste ned Iris-appen som gir deg varsel dagen før tømming og en oversikt en måned frem i tid, eller du kan bruke tømmeplan-oversikten på vår nettside. Tømmeplanen på nettsiden viser dine tømmedager seks måneder frem i tid. Denne kan du laste ned som PDF og printe ut hvis ønskelig.

last ned iris-app

her finner du tømmeplan

 

Renovasjonsforskriften

Bestemmelser for renovasjonsordningen er vedtatt av de ni eierkommunene i Salten og står beskrevet i renovasjonsforskriften