I tillegg finner du dette i appen:

- Sorteringsguide

- Enkel tilgang til å bestille leie av container

- Åpningstider for våre miljøtorg

- Kontaktinformasjon 

- Meldingsfunksjon for enkelt å kontakte oss       

 

Last ned fra App Store                     Last ned fra Google Play           

 

Serverfeil

Vi opplever dessverre at kunder har problemer med appen vår. Flere mottar "serverfeil" når de prøver å legge inn adressen sin. Andre rapporterer om manglende varsling i appen. 

Vi jobber stadig med å rette opp feilene. Når det gjelder manglende varsling, se informasjon under. 

Manglende varsling

Varslinger fra mindre kjente apper, som IRIS-appen, kan utebli da noen telefonprodusenter blokkerer bakgrunnstjenester. Dette gjøres for å bevare strøm og forlenge batterilevetiden (batterioptimalisering). 

Tillat rettigheter i appen, samt. slå av strømsparing og "do not disturb"

I appen ligger det en funksjon som verifiserer om den er gitt tilstrekkelige rettigheter og at den er unntatt batterioptimalisering. Denne funksjonen ligger på "Innstillinger" for hver eiendom, og er markert med en "i", lokalisert øverst til høyre i skjermen.

Innstillinger

Funksjonen sjekker om app har tilstrekkelige rettigheter. Ved manglende rettigheter vil appen be om tillatelse for å kunne lagre og redigere filer på enheten. Det er nødvendig å gi Iris tillatelse for å kunne lagre varslinger frem i tid på enheten. IRIS Tømmeplan lagrer kun varslingene, og vil aldri åpne bilder, media og filer på enheten.

Innstillinger_2

Hvis det å gi tillatelse ikke utgjør noen forskjell, har vi en felles oppskrift for alle mobiltyper som kan prøves:

  1. Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne Quick settings.
  2. Hvis Power mode-knappen lyser, er strømsparing på. Dette kan forhindre varslinger fra å vises. Trykk på knappen for å slå av strømsparing.
  3. Hvis Do not disturb-knappen lyser, vil ikke varslinger vises. Slå i så fall av denne.

 

Fungerer ikke noe av dette, se egen veileder for din telefon under.