Inne på kundeportalen Min side kan du:

  • Se din fakturaoversikt og betalingsstatus
  • Bytte størrelsen på dine avfallsdunker
  • Sende inn feilmelding om manglende tømming og skadet/mistet dunk
  • Bestille tjenester som ekstra tømming, ferietømming og betalt henting

Min Side er bygget opp slik at det kun er den som er registrert som fakturamottaker hos Iris som får tilgang til å se faktura, endre dunkstørrelser og melde inn feil.

LOGG INN PÅ MIN SIDE

Du logger inn med elektronisk ID (MinID, BankID eller Buypass).
 

Trenger du nytt avfallskort?
 

Har du mistet eller trenger du et nytt avfallskort til felles avfallsanlegg med tilgangsstyring?
Dette kan du bestille utenfor Min side. Vær opperksom på at noen borettslag krever at kort bestilles gjennom styret. Hvis det gjelder ditt borettslag vil du få beskjed om det når du velger ditt borettslag i listen i bestilllingsskjemaet.

Bestill avfallskort

 

Nedenfor finner du en kort video som viser hvordan du finner frem, logger inn og navigerer på Min side: