Iris henter fem ulike avfallstyper hjemme hos deg; matavfall, papp/papir, glass- og metallemballasje, plastemballasje og restavfall. Henting av avfall foregår etter gjeldende tømmeplan for ditt område

her finner du tømmeplan 

 

Når skal dunken settes frem?

Renovasjonsbilene kjører fra kl. 07.00 og frem til kl. 22.00. I denne tiden må dunken og plastsekker med plastemballasje stå fremme til den er blitt tømt/hentet. Dersom du opplever at avfallet ikke er hentet, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette til vårt kundesenter på iris@iris-salten.no.

 

Hvordan skal dunken plasseres?

Hovedregelen er at dunken plasseres ut på tømmedag ved offentlig kjørbar vei, maks en meter fra veikant.

  • Ved plassering langs ved riks- og fylkesveger er maksimumavstanden tre meter 
  • Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, is, busker eller andre hindringer

Dunken plasseres med fremsiden ut, det vil si at lokkets åpning er vendt mot veien. Det er viktig at dunken settes et stykke fra husvegger, gjerder og postkasser slik at disse ikke blir skadet.

 

Må jeg selv sette ut dunken?

I utgangspunktet må alle sette ut sine egne dunker. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan trille ut dunken, kan du søke om at vi henter og setter den på plass for deg. Søknad sendes til kundeservice til e-post kundesenter@iris-salten.no.

Du kan også betale for at sjåføren henter og setter på plass dunken. Pris på denne tjenesten finner du her.Tjenesten gjelder henting av dunk inntil ti meter fra vei (i noen tilfeller 20 meter fra vei).

 

Jeg er bortreist på tømmedag

Da kan Iris hente og sette på plass dunken for deg. Vi kaller ordningen for ferietømming og dette bestiller du hos vårt kundesenter via kundesenter@iris-salten.no .
Pris på tjenesten finner du her.

 

Renovasjonsforskriften

Bestemmelser rundt renovasjonsordningen er vedtatt av de ni eierkommunene og står beskrevet i renovasjonsforskriften