Henting av avfall foregår etter gjeldende tømmeplan for ditt område.

 

Dunken trilles frem

Renovasjonsbilene kjører fra kl. 07.00 og frem til kl. 22.00. I denne tiden må dunken stå fremme til den er blitt tømt. Dersom du opplever at dunken ikke er tømt, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette. 

 

Hvor settes dunkene?

Hovedregelen er at oppsamlingsenheten plasseres ved offentlig kjørbar vei på tømmedag (max 1 meter fra veikant). 

  • Ved plassering langs ved riks- og fylkesveger er maksimumavstanden 3 meter. 
  • Plassering av oppsamlingsenhetene på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, is, busker eller andre hindringer. 

Dunken plasseres med fremsiden ut mot veien. Det er viktig at dunken settes et stykke fra husvegger, gjerder og postkasser slik at disse ikke blir skadet.

 

Må jeg selv sette ut dunken?

I utgangspunktet må alle sette ut sine egne dunker. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan trille ut dunken, kan du søke om at vi henter og setter den på plass for deg. Ta kontakt med kundesenteret på 75507550 eller e-post kundesenter@iris-salten.no.

Du kan også betale for at Iris henter og setter på plass dunken. Pris finner du her.

Tjenesten gjelder henting av dunk inntil ti meter fra vei (i noen tilfeller 20 meter fra vei).

 

Bortreist på tømmedagen?

Da kan Iris hente og sette på plass dunken for deg.  Vi kaller ordningen for ferietømming.

 

Renovasjonsforskriften

Bestemmelser rundt renovasjonsordningen er vedtatt av de ni eierkommunene og står beskrevet i renovasjonsforskriften