Ved ønske om hjemmekompostering, fyller du ut et skjema som vi må godkjenne. Hjemmekomposetering gir et lite fradrag i renovasjonsgebyret. 

Vi har utarbeidet en del informasjon om hvordan man starter opp med hjemmekompost. 

Du finner også mer informasjon på hjemmesidene til Framtiden i Våre Hender


Lykke til!