Det er størrelse på restavfallsdunken som bestemmer hvilket renovasjonsgebyr den enkelte boenhet skal betale. 

Hver boenhet skal minimum betale et grunngebyr per boenhet. Dersom dunken er større enn 80 liter betaler tilsvarende mer. Har du flere boenheter i boligen, eller at du er med i en fellesløsning, gjelder spesielle beregningsregler. 
Eksempel på dette er hus med hybelleilighet der begge boenhetene har felles dunk på 240 liter. For denne løsningen betaler de to boenhetene minimum 2603 kroner hver per år. I tillegg kommer kommunalt gebyr. Se oversikt under. 

 

TypeStørrelseGebyrEkstratømming
Dunk med to hjul:80 liter2603.- (minstepris)313,-
130 liter2915.-351,-
190 liter3285,-405,-
240 liter3593,-410-
350 liter4276,-546,-
Dunk med 4 hjul:500 liter *)7128,-703,-
660 liter9390,-807,-
750 liter10.661,-899,-
4 m3 container59.004,-3545,-
6 m3 container 88.506,-4910,-
8 m3 container118.008,-6283,-
Per 100 L sekk184,-
m3 i løs vekt1150,-
Alle priser er inkl. mva.
*) 500 liter er utgått og kan ikke bestilles.
 
 

Ekstratømming

De som ikke vil benytte gulsekk for oppsamling av avfall (se tabell over) kan bestille ekstra tømming av avfallsdunken. Prisene som er oppgitt er per tømming.
 

Bytte av dunk

Ønsker du å bytte dunk, kan Iris foreta bytte hjemme hos deg. Dette koster 241 kroner som er et engangs byttegebyr. Kostnadene vil bli belastet første utsendte faktura etter byttet.

Der flere eiendommer har fellesavtale eller ønsker fellesavtale, belastes byttekostnaden bestillers eiendom ved neste terminfaktura hvis Iris skal utføre byttet.

Bytter kunden selv på våre Miljøtorg (kan ikke gjøres på Miljøtorg Bodø), er det kostnadsfritt.

 

Priser avfallssystemet "under bakken" 

Antall abonnenterÅrlig gebyr pr. abonnement
10-213593,-
22-303285,-
31-392915,-
40-502603,-
Ekstra nøkkelkort per stk *)375.-

*) Nøkkelkort til underbakken kan bestilles på selvbetjeningsskjema.

Etableringskostnad pr. enhet (container) avfallssystem "under bakken"
Etablerte borettslag/sameier31.250.- inkl. mva
Nye borettslag/sameier61.250,- inkl. mva

 

Kommunale tillegg

I tillegg til gebyret kommer et kommunalt tillegg per boenhet per år. Størrelsen på dette gebyret varierer fra kommune til kommune. Her er oversikt over tilleggene, inkl. mva, oppdatert 2. januar 2017.

KommuneKommunalt tillegg per boenhet per år
Bodø70,00 Kr
Fauske67,50 Kr
Steigen75,00 Kr
Hamarøy125,00 Kr
Sørfold108,00 Kr
Beiarn143,75 Kr
Meløy75,00 Kr
Gildeskål81,00 Kr
Saltdal125,00 Kr

 

Glassembalasje og hermitikk

I januar 2013 innførte Iris en ny henteordning for glass- og hermetikk. Alle husstander i Salten fikk en 40 liters dunk uten lokk til oppsamling av glassemballasje og hermetikkbokser.

Det er mulig å bytte denne dunken til en 130 liters dunk for utendørs bruk. Bytte kan skje på nærmeste miljøtorg (ikke Bodø) mot et pristillegg på 250 kroner, som er en engangsbetaling.

Det er også mulig å gå sammen om felles dunk for glassemballasje og hermetikk:

  • To 40 liters-dunker mot en 130 liters dunk koster 170 kroner.
  • Tre 40L-dunker mot én 130L-dunk koster 85 kroner.
  • Fire 40L-dunker mot én 130L-dunk er gratis.

Ønsker du å beholde den opprinnelige 40 liters dunken, men få en 130 liters dunk for utendørsbruk i tillegg, koster dette 335 kroner.

Hvis det oppstår skader på dunken blir dunkbytte dekket av Iris.
 

Bleiefamilier

For bleiefamilier som må bytte til større dunk på grunn av at bleier skal over i restavfallet, bytter vi dunken uten byttegebyr. Bruk selvbetjeningsskjema for bestilling av ny dunk. Gi opplysning om årsak til bytte i feltet "Hvor er dunken plassert".

Beboere i borettslag og sameier med egne styrer må kontakte styret for informasjon om ordningen.
 

Grovavfallsrute

Avfall som leveres på grovavfallsruta  koster 4 231 kroner per tonn levert til bilen. Minstegebyret er på 100 kroner.
 

Blomster-mix

Miljøtorget på Vikan selger blomster-mix (kompostjord blandet med sand) som egner seg utmerket til anlegging av plen. Kan også brukes i blomsterbed.
Et bilhengerlass koster 180 kroner inkl. mva. Kundene må selv laste på hengeren. 

Husholdningskunder og bedriftskunder som ønsker større mengder betaler 350 kroner per tonn inkl. mva.
 

Andre priser

AnnetPrisEnhet
Ekstra Gulsekk90,-Pr. stk
Asbestsekk136,-Pr. stk
Levering av asbest/eternitt0 ,-Pr. kilo inkl. mva
Dunkbytte utført av Iris241,-Pr. bytte
Feriehenting av dunk58,-Pr. henting
Betalt henting av dunk m/to hjul (inntil 10m fa vei)1263,-Pr. år
Betalt henting av dunk m/fire hjul (inntil 10m fra vei)1500,-Pr. år
Betalt henting av dunk m/to hjul fra 10-20m fra vei2525.-Pr. år
Fri henting for syke inntil 20 m fra vei0.-Pr. år
Fradrag ved hjemmekompostering331,-Pr. år
Restavfall (minstepris på 50,-)3,05Pr. kilo
Vindu som ikke er farlig avfall leveres som restavfall3,05Pr. kilo
Blandet trevirke over 180 kilo (betales for alt)1,15Pr. kilo
Ekstra/nytt nøkkelkort til under bakken-anlegg375.-Pr. stk.
Erstatning av defekt nøkkelkort0.-Pr. stk


*)Hvis kunden har mer enn en kubikk eller 180 kilo må man betale for hele leveringen. Er mengden under 180 kilo leveres blandet trevirke gratis.