Vi kan også få til løsninger hvis flere hytteeiere går sammen om fellesløsninger.

Ta kontakt med vårt kundesenter for nærmere informasjon/dialog. 

Dersom dette ikke er aktuelt finnes følgende muligheter:

  1. Avfallet tas med og kastes i dunkene hjemme.
  2. Du kan kjøpe Gulsekken.
  3. Avfallet kan leveres på nærmeste miljøtorg.

Viktig! Husk at du kan levere mye av avfallet gratis på nærmeste miljøtorg. Elektrisk avfall og farlig avfall må ikke kastes i gulsekken/restavfallet.