Retura Iris tilbyr en ordning for hytteeiere som går sammen om å dele en dunk eller container. Kontakt Retura Iris for mer informasjon.

Dersom dette ikke er aktuelt finnes følgende muligheter:

  1. Dersom du bor i Salten, anbefaler vi at avfallet tas med hjem og kastes i dunkene hjemme.
  2. Du kan kjøpe Gulsekken. Dette er en forsterket ekstrasekk til avfallet, som settes frem til vei nærmest tømmedag for restavfall som mulig. Ikke plasser gulsekken nær busstopp hvor folk samles. 
  3. Avfallet kan leveres på nærmeste Iris Miljøtorg. Det avfallet du sorterer ut er gratis å levere. For restavfallet må du betale, se gjeldende prisliste.

Viktig! Husk at du kan levere elektrisk avfall og farlig avfall gratis på nærmeste Iris Miljøtorg. Dette er avfall som ikke skal kastes i restavfallet.