Retura Iris tilbyr en ordning for hytteeiere som går sammen om å dele en dunk eller container. Kontakt Retura Iris for mer informasjon.

Dersom dette ikke er aktuelt finnes følgende muligheter:

  1. Dersom du bor i Salten, anbefaler vi at avfallet tas med hjem og kastes i dunkene hjemme.
  2. Du kan kjøpe Gulsekken.
  3. Avfallet kan leveres på nærmeste Iris Miljøtorg.

Viktig! Husk at du kan levere elektrisk avfall og farlig avfall gratis på nærmeste Iris Miljøtorg. Dette er avfall som ikke skal kastes i restavfallet.